โรงงานให้เช่าบางปะอิน อยากเช่าโรงงาน ควรเตรียมพร้อมเรื่องอะไรบ้างการเช่า โรงงานให้เช่าบางปะอิน หรือการเช่าโกดังสำหรับเก็บสินค้า กลายเป็นทางเลือกใหม่ของผู้ประกอบกิจการ โดยเฉพาะธุรกิจทีเกี่ยวกับสินค้าและบริการ เพราะธุรกิจเหล่านี้ ต้องมีการกระจายสินค้าไปทั่วประเทศอยู่แล้ว และการสร้างโรงงานใหม่ทั้งหมดเลย ก็เป็นทางเลือกที่มีค่าใช้จ่ายสูงเกินไป การเช่า จึงเข้ามาเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจกว่า

อย่างไรก็ตามก่อนที่จะเช่าโรงงานหรือโกดัง ไม่ใชว่าเราจะคิดและทำตามได้เลย ต้องมีขั้นตอนในการทำงานหลายอย่างก่อนเช่า เพื่อเป็นการป้องกันความผิดพลาดนั่นเอง ดังนั้นเราจะมาดูเกี่ยวกับสัญญาเช่าโรงงาน หรือโกดังสินค้ากับก่อน ว่ามีรูปแบบสัญญาเป็นแบบไหนบ้าง และแตกต่างกันอย่างไร

รูปแบบสัญญาของการเช่าโรงงาน และโกดังสินค้า

1.ระยะเวลาการเช่าโดยทั่วไป

สำหรับการเช่าโรงงานและโกดังสินค้า ระยะเวลาส่วนใหญ่ที่ผู้ประกอบการเลือกเช่า จะอยู่ที่ 3-6 ปี โดยทางผู้เช่าจะเป็นคนกำหนดเองว่าต้องการเช่านานขนาดไหน และการเช่าสถานที่เหล่านี้ จะมีข้อกำหนดของทางผู้ให้เช่าด้วย ว่าต้องเช่าขั้นต่ำเป็นเวลากี่เดือน กี่ปี ต้องทำข้อตกลงในส่วนนี้ให้ได้ก่อน และได้ข้อตกลงที่ตรงกันทั้งสองฝ่าย

ระยะการทำสัญญาระยะสั้น ระยาว คืออะไร

 ข้อนี้ทางผู้เช่าจะต้องตัดสินใจให้ดี เพราะการตัดสินใจไม่รอบคอบ อาจจะทำให้เกิดความเสียหายตามาได้ ข้อแตกต่างของการเช่าระหว่างสองแบบนี้คือ

การเช่าระยะสั้น

จะมีราคาค่าเช่าที่สูง ทางผู้ให้เช่าอาจจะขึ้นราคาเพิ่มเติมได้ ในช่วงของการต่อสัญญาเช่าใหม่ และหากผู้เช่าไม่ทำตาม ก็อาจจะส่งผลกระทบต่อการทำธุรกิจได้ โดยเฉพาะในช่วงที่ผลประกอบการไม่ดีนัก แต่ก็ถือว่ายังดีเหมือนกัน ในกรณีที่กิจการที่ทำ ไม่ได้ยึดติดกับสถานที่ เช่น การย้ายตามลูกค้า หรือมีการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ การทำสัญญา โรงงานให้เช่าบางปะอิน แบบระยะสั้น จะสะดวกกว่า

2.การเช่าระยะยาว

การเช่าประเภทนี้ จะเหมาะกับผู้เช่าที่ต้องการลงหลักปักฐานเป็นหลักแหล่งไปเลย เช่น การเปิดโรงงานทำธุรกิจสักอย่าง โดยข้อดีของการเช่าประเภทนี้ จะได้ราคาค่าเช่าที่ถูกลงกว่าเดิมมาก และอาจจะเจรจาต่อรองค่าเช่าจนเป็นที่พอใจได้ หากทางผู้เช่ามั่นใจว่าเราจะเช่าในระยะเวลาที่ยาวนาน อีกอย่างการเช่าแบบระยะยาวจะมีข้อดีคือ ไม่ต้องกังวลว่าทางผู้เช่าจะขอขึ้นราคาค่าเช่า เพราะทุกอย่างอยู่ในสัญญาเรียบร้อยแล้ว

สำหรับการเช่าที่เป็นแบบระยะยาว อาจจะไม่เหมาะกับธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลง และย้ายโรงงานอยู่บ่อยครั้ง หากเกิดย้ายก่อนกำหนดที่สัญญาระบุเอาไว้ อาจจะต้องเสียค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมให้กับทางผู้เช่า เพราะระยะเวลาการเช่ายังไม่ถึง นอกจากนี้ยังต้องเสียค่าเช่าให้กับผู้เช่ารายใหม่ด้วย ในกรณณีที่เปลี่ยนสถานที่เช่า รวมถึงค่าใช้จ่ายในการมัดจำสถานที่ และทำสัญญา

สรุปเกี่ยวกับรูปแบบการทำสัญญา

ดังนั้นในการทำสัญญาเช่า โรงงานให้เช่าบางปะอิน ผู้ที่เช่าควรดูรายละเอียดในส่วนนี้ให้ดีก่อน และวางแผนการเช่าให้รอบคอบ หากเกิดปัญหาเร่งด่วนอะไรขึ้นมา จะทำให้แก้ไขลำบาก และควรพิจารณาธุรกิจที่ทำให้ดีก่อน ว่าเหมาะกับสัญญาประเภทไหน จากนั้นค่อยเลือกทำสัญญารูปแบบที่คิดว่าเหมาะสมที่สุด