เรื่องที่เราอาจจะยังไม่รู้ถ้าหากว่าเรานั้น “ยังไม่พร้อมที่จะมีบ้าน”ในการมีบ้านนั้นมีเรื่องที่เรานั้นจะต้องคิดมากมายนะครับ เพราะว่าก่อนที่เราจะมีบ้านนั้นเราจะต้องคิดถึงในหลากหลายเรื่องด้วยเช่นกัน ดังนั้นในบทความนี้สำหรับคนที่ยังไม่มีบ้าน และ ยังไม่มีความพร้อมด้วยเช่นกัน แต่ยังอยากจะมีบ้านอยู่ เรามาลองดูผลเสียก่อนนะครับว่าถ้าหากว่าเรานั้นซื้อบ้านในช่วงเวลาที่ไม่พร้อม หรือการสร้างบ้านกับทางเว็บไซต์อย่าง https://www.conventure.co.th/ นั้นจะมีผลเสียในด้านอะไรบ้างที่จะทำให้เรานั้น 

รายจ่ายรายเดือน ไม่เพียง  

อย่างแรกเลยนั้นคือในเรื่องของ “รายจ่าย” ถ้าหากว่าเรานั้นมีบ้านในช่วงเวลาที่ไม่พร้อม นั้นจะทำให้รายจ่ายในช่วงเวลาปลายเดือนนั้นทำให้รายจ่ายนั้นติดขัดอย่างมากนะครับ ดังนั้นถ้าหากว่าเรานั้นมีบ้านในช่วงเวลาที่ไม่พร้อมนั้นจะทำให้รายจ่ายในช่วงปลายเดือยของเรานั้นติดขัดได้เลยนะครับ และอาจจะทำให้ในช่วงเวลาปลายเดือนนั้นติดขัดได้เลยนะครับ ดังนั้นรายจ่ายช่วงปลายเดือนนั้นจึงค่อนข้างสำคัญอย่างมากนนะครับ  

เสียเครดิต  

เมื่อเรานั้นทำการกูเงินมาจากธนาคาร ไม่ว่าจะเป็นการกู้เพื่อซื้อบ้านจัดสรร หรือ การกู้เพื่อสร้างบ้านนั้นค่อนข้างสำคัญอย่างมากนะครับ และ เมื่อเรานั้นกู้มาแล้วนั้นเมื่อในช่วงปลายเดือนนั้นก็จะทำให้รายจ่ายของเราติดขัดไม่พอยังทำให้เรานั้น “เสียเครดิต” กับทางธนาคารนั้น ๆ อีกด้วยนะครับ ซึ่งเครดิตกับทางธนาคารนั้นค่อนข้างสำคัญอย่างมากนะครับเพราะบางทีนั้นเราบางช่วงเวลานั้น “เครดิต” ของเรานั้นสำคัญอย่างมากนะครับ  

บ้านสร้างไม่เสร็จ เสียเงินฟรี  

อีกข้อที่สำคัญนั้นคือในเรื่องของ “รายจ่าย” เมื่อเรานั้นไม่ได้ชำระเงินตามที่ระบุในสัญญาแน่นอนว่าก็จะไม่ทีมช่างมาทำงานให้กับเราต่อ จะทำให้บ้านของเรานั้นสร้างไม่เสร็จด้วยเช่นกันและเมื่อบ้านของเรานั้นสร้างไม่เสร็จ ก็จะทำให้เราเสียเงินในการชำระแต่ละงวดไปฟรี ๆ ด้วยเช่นกัน และ นอกจากนั้นวัสดุที่ซื้อมาก็จะถูกสร้างทิ้งไว้อย่างนั้น ซึ่งหากเราคิจะทำต่อก็จะทำให้อายุของอวัสดุในการสร้างลดลงไปด้วยเพราว่าตากแดดตากฝนมานานด้วยเช่นกัน  

อาจกลายเป็นคดีได้ด้วยเช่นกัน 

อีกข้อที่อาจจะเกิดขึ้นกับเราได้เลยนั้นคือในเรื่องของ “คดี” นะครับยิ่งถ้าหากว่าเรานั้นใช้บริการสร้างบ้านด้วยแล้ว ในสัญญานั้นจะระบุวัน และ เวลาในการชะค่างวดแต่ละงดวอย่างชัดเจนนะครับ แลถ้าหากว่าเรานั้นไม่มีการผ่อนชำระในเรื่องของค่าบริการในการก่อสร้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ อาจจะทำให้ทางบริษัทนั้นฟ้องเราเป็นผู้ว่าจ้างที่ผิดสัญญาได้เลยนะครับและอาจจะทำให้เราเสียหายได้ในทั้งชื่อเสียง แล ทรัพย์สินด้วยเช่นกัน ดังนั้นจะต้องระวังในเรื่องนี้ไว้ด้วยนะครับ เพราะว่าค่อนข้างสำคัญอย่างมากนะครับ 

และนี้เองเป็นเรื่องที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับถ้าหากว่าเรานั้นไม่พร้อมในการมีบ้านของตัวเอง และรายจ่ายของเรานั้นอาจจะทำให้เรานั้นมีปัญหาในระยะยาวได้เลยนะครับ และอาจจะทำให้ตัวเรานั้นเสียชื่อเสียงด้วยเช่นกันดังนั้นถ้าหากว่าเรายังไม่มีความพร้อมในการสร้างบ้าน แนะนำว่าอย่าฝืนจะดีกว่านะครับ ไว้มีความพร้อมเมื่อเราไหร่ เราค่อยมาคิดในเรื่องของบ้านก็ได้นะครับรับรองว่ายังไม่สายเกินไปอย่างแน่นอน